Zednické-práce

Téměř každá střecha má svůj stávající komín, který je nutno opravit, odbourat nebo vyzdít nový a provést jeho finální úpravu. Je důležité poškozenou část zednicky opravit ještě před samotnou rekonstrukcí střechy, jelikož po realizaci nové střechy je oprava komínu rizikem, kde by hrozilo poškození nových částí krytiny.

Stejně tak realizujeme doplňkové zednické práce související s rekonstrukcí střechy, jako je oprava a dobetonování štítů, nadezdívky pro podkroví nebo betonování věnců.