Hromosvody

Použití a způsob provedení hromosvodu se řídí normami, respektive normou původní a normou novou. U novostaveb se s hromosvodem automaticky počítá, nová norma řeší přesně jeho provedení. U rekonstrukce máte možnost ponechat hromosvod původní, pokud není poškozen nebo nedošlo v předešlých letech k zásahu blesku.

Při rekonstrukci střechy hromosvod šetrně demontujeme a po realizaci zpět namontujeme s výslednou revizí. Je nutné počítat v některých případech s výměnou hromosvodových držáků, ať již díky poškozenému stavu nebo instalace vhodnějších držáků pro danou krytinu.