Izolace

Zateplení střech nadkrokevní i klasické mezi krokve, to společně se správně provedenou parozábranou je základ pro funkční užívání obytného podkroví. Stejně tak provádíme i zateplení podlahy půdy, kde lze využít metody stříkané izolace s vysokými tepelnými vlastnostmi.

Nadkrokevní systémy montujeme tak, aby nedocházelo k defektům nevhodnými návaznostmi na původní konstrukce. Používáme tepelné izolace jak z minerální vlny, tak polyuretanu nebo PIR izolace.

Při doteplení původní střechy je nezbytné provést odborný výpočet izolantu v rámci stanovení rosného bodu, jelikož při pouhém doplnění izolace tzv. „navíc“ se zcela změní tepelné vlastnosti celé střešní skladby, rosný bod změní své umístění a zmíněné doteplení způsobí kondenzáty vodních par, které se brzy viditelně projeví v pohledových konstrukcích.

Jsme si vědomi toho, že k funkční zateplené střeše patří detailně provedená parozábrana. Proto i tento doplněk bereme za nedílnou součást zateplení.

Samozřejmostí je provedení tepelných izolací také střech plochých.